Good Morning

Good Morning

જીવનમાં મુશ્કેલી તો અનેક હોય છે

પરતું તે દરેકનો એક રસ્તો હોય છે

અને એ રસ્તો એને જ મળતો હોય છે

કે જેના ચહેરો સદાય હસતો હોય છે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *