Gujarati Suvichar

Gujarati Suvichar

ધીરજ એક એવી સવારી છે જે તેના

પર બેઠેલા માનવી ને ક્યારેય નીચે પડવા

દેતી નથી નાં કોઈ નાં પગ માં અને

નાં કોઈ નાં નજર માં

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *