Gujarati Suvichar

Gujarati Suvichar

કોઈક નાં સારાપણાણ નો એટલો ફાયદો ન

ઉઠાવો કે એ ખરાબ બનવા પર મજબુર થઇ જાય

ખરાબ હમેશા એજ બને છે જે સારા બની બની

ને તૂટી ગયો હોય

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *