Gujarati Love Shayari…જીવનમાં સમયની સાથે

Gujarati Love Shayari…જીવનમાં સમયની સાથે

જીવનમાં સમયની સાથે ચાલવું પડે છે

જે નામંજૂર હોય તે જ કરવું પડે છે

રોવાનો અધિકાર પણ નથી આપતું આ જગત

ક્યારેક લોકોને બતાવવા માટે હસવું પણ પડે છે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *