Gujarati Suvichar 2018

Gujarati Suvichar 2018

જિંદગી કેટલી છે કોને ખબર

કયું પંખી ક્યારે ઉડી જાય કેને ખબર

જીવી લો થોડા પલ પ્રેમ થી આ શ્વાસ

ક્યારેય દગો ડઈ જાય એ કોને ખબર

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *