Gujarati Suvichar

Gujarati Suvichar

કોઈ ને સમજાવતા પહેલા કોઈ ને સમજી તો જુઓં

ભૂલવા નું કહેતા પહેલા કોઈ ને ભૂલી તો જુઓ

સલાહ તો કોઈ પણ આપી શકે સલાહ આપતા પહેલા

કોઈ ની મજબુરી અનુભવી તો જુઓ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *