Best Good Morning Suvichar

Best Good Morning Suvichar

વિજય મેળવવાની ધૂનમાં શેતાની ન બની જવાય

તેનો ખ્યાલ રાખવો નહિતર સ્પર્ધા કે યુદ્ધ જીતી

જવાય પણ માણસાઈ હારી જવાય સાહેબ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *