Good Morning Gujarati Suvichar | સ્વભાવ રાખવો

Good Morning Gujarati Suvichar

સ્વભાવ રાખવો હોય તો  દીવા જેવો રાખવો

કેજે  બાદશાહ નાં મહેલમાં પણ એટલી જ

રોશની આપી છે જેટલી ગરીબ ની જુપડી માં આપે છે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *