Good Morning Gujarati Suvichar

Good Morning Gujarati Suvichar

જીવનમાં કોણ મળશે એ સમય નક્કી કરે છે

જીવનમાં તમે કોને મળશો એ દિલ નક્કી કરે છે

તમે કોના કોના દિલમાં રહેશો એ તમારો વ્યવહાર નક્કી કરશે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *