Good Morning Gujarati Suvichar

Good Morning Gujarati Suvichar

ભૂલા પડવાનો એકજ ફાયદો ચેર

નવા માંર્ગ નો પરિચય થાય છે

અજાણ્યા નો સંગ થાય છે અને

જાણીતા ની  પરખ થાય છે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *