Good Morning Suvichar |સમય તબિયત અને સબધ

Good Morning Suvichar

સમય તબિયત અને સબધ આ ત્રણેય

ઉપર કિંમત નું લેબલ નથી હોતું પણ

જ્યારે આપણે એમને ગુમાવી દઈએ છીએ

ત્યારે તેની સાચી કિંમત નો એહસાસ થાય છે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *