Gujarati Suvichar

Gujarati Suvichar

જે અન્યાય કરે છે તેનું ક્ષ્મા આપ

જે તને પોતાનાથી વિખુટા કરે છે તેની સાથે

પ્રેમ કર અને જે તારા પ્રત્ય બુરાઈ કરે છે

તેના પ્રત્ય  તું ભલાઈ કર

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *