Gujarati Suvichar

Gujarati Suvichar

આ જિંદગી એક ટૂંકો પ્રવાસ છે

સમયમાં વધુ જીવવાનો પ્રવાસ છે

સાચવવા જેવી ચીજ મનની મીઠાસ છે ને

ભૂલવા જેવી ચીજ સંબધો ની કડવાશ છે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *