Gujarati Suvichar

Gujarati Suvichar

આપણી બધી જ ત્રેટિઓ જાણ્યા પછી પણ આપણને

આપનાવી લે એ મીત્ર અને

આપણી બધી જ બાહોશી જાણ્યા પછી બિરદાવવાને બદલે જે

અને લલકારે એ દુશ્મન

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *