Gujarati Suvichar

Gujarati Suvichar

જીવનમાં એવું શકું જ મુશ્કેલી નથી હોયુ જે જે આપણે

વિચારવાની હિમત નાં કરી શકીએ

હકીકતમાં આપને કશુક જુદું જ કરવાનું વિચારવાની

હિમત નથી કરી શકતા

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *