Gujarati Suvichar

Gujarati Suvichar

પામવું અને ખોવું એ જીવનની રીત છે

એમાં પણ ખુશ રહેવું એ અનોખી ચીજ છે

ખુબ કઠીન હોય છે એવું જીવન પણ જો

જીવી ગયા તો તમારી જીત છે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *