Gujarati Love Shayari ક્યાંક ધોધમાર વરસાદ

Gujarati Love Shayari ક્યાંક ધોધમાર વરસાદ

ક્યાંક ધોધમાર વરસાદ વરસી જાય છે

ક્યાંક એક બુદની તરસી રહી જાય છે

કોઈને મળે છે હજાર ભાણા પ્રેમમાં તો

કોઈ એક ચહેરા માટે તરસી જાય છે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *