Gujarati Love Shayari | છોડી ડીશ તને ચાહ્વવાનું

Gujarati Love Shayari

છોડી દઈશ તને ચાહવાનું જ્યારે

હું આ દુનિયા છોડીશ

પછી ખુશ રહેજે અને

દુવાઓ માં યાદ રાખજે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *