Gujarati Shayari

Gujarati Shayari

છાયડાની ખોજમાં આ જિંદગી કાઢી નાખી

રોજ  નમતી ડાળને અકારણ વાઢી નાખી

રૂપથી અંજાયો નથી સ્નેહ થી ભીંજાયો છું

તું કહે પીછો છોડ કેમ કહું પદ્છાયો છું

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *