Gujarati Shayari

Gujarati Shayari

તમે હાજર નથી તો આ  બધું સુનું લાગે છે

રોશની તો  ય મને અંધકાર લાગે છે

છે ઘણા લોકો તોય મને એકલતા લાગે છે

તમારા વગર આ જિંદગી હવે નિરાશ લાગે છે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *