Gujarati Love Shayari | પ્રેમ કોઈ એવી વ્યક્તિ ને

Gujarati Love Shayari

પ્રેમ કોઈ એવી વ્યક્તિને શોધો તો નથી

જેની સાથે જિંદગી વિતાવી શકાય એતો

એવી વ્યક્તિ નો જ ખોજે છે

જેના વગર એક પલ રહી નાં શકાય

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *