Gujarati Shayari

Gujarati Shayari

કોઈને એટલી નફરત નાં કરો કે

જ્યારે મળવાનું થાય તો પણ મળી

નાં શકો અને કોઈને એટલો પણ પ્રેમ પણ

નાં કરો કે ક્યારેય એકલા જીવવાનું થાય

તો જીવી નાં શકો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *