Gujarati Suvichar | દિલ દરિયા જેવું રાખજો

Gujarati Suvichar

દિલ દરિયા જેવું રાખજો સાહેબ

નદીઓ સામે થી મળવા આવશે

વ્યક્તિ શું છે એ મહત્વ નું નથી પણ એ

વ્યક્તિમાં શું છે એ મહત્વ નું છે સાહેબ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *