Gujarati Suvichar

Gujarati Suvichar

એક નાનકડી કીડી પાસે જાવ અને દિવસભરની

તેની મહેનત જુઓ

તેની મહેનત માંથી કાઈક શીખો અને આળસને

ખંખેરી નાખો સાહેબ પછી જુઓ તમારું જીવન

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *