Gujarati Suvichar… આચાર વગરનો આપણો

Gujarati Suvichar… આચાર વગરનો આપણો

આચાર વગરનો આપનો વિચાર ગમેં તેટલો

સુંદર હોય પણ તે હમેશા માણસના મન ઉપર

અત્યાચાર કર્યા કરે છે પરિણામ એ આવે છે કે

આપણી  કાર્યશક્તિ ને ખત્મ કરી નાખે છે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *