Gujarati Suvichar

Gujarati Suvichar

ક્યાંક ખુબ સુંદર લખ્યું હતું

સાભળેલું પણ ખોટું હોય શકે છે

અને જોયેલું પણ આ સમય માં લોકો

સાભળ્યા અને જોયા વિના જ સાચું માની લે છે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *