Funny Shayari

Funny Shayari

પત્ની સેલ્ફી લે અને પછી ડિલીટ કર

અને કેમેરો નો કાંચ સાફ કર આમ અડધો કલાક ચાલયુ

પતી થી નાં રેહવાયું અને બોલાઈ ગયું  કે એકવાર તારું મોઢું સાફ કરી ને

ટ્રાય કર પતી કઈ હોસ્પીટેલ માં છે કોઈ ને ખ્બેર નથી હજી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *