Good Morning Gujarati Suvichar

Good Morning Gujarati Suvichar

જો ઈશ્વર પાસે કઇંક માગવું જ હોય તો

પરિવારની એકતા અને ખુશી માગજો કારણ કે

મંદિર ની બહાર ગરીબોને પરિવાર સાથે હસતા જોયા છે

અને અમીરો ને પરિવાર વગર મંદિરોની અંદર રડતા જોયા છે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *