Gujarati Shayari

Gujarati Shayari

પ્રેમ એટલે કોસો દુર રહીને પણ એક પણ

શબ્દ સાભળ્યા વિના ચહેરા હાવભાવ જોયા વિના

સામેની વ્યક્તિ નાં દરેક ત્ર્ન્ગબે જાળવું

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *