Gujarati Suvichar

Gujarati Suvichar

મજુર થી લઈને મેનેજર સુધી કોઈ પાસે

ટાઈમ નથી છતાય કોઈ

તમને યાદ કરી ને દિવસ ની બે મિનીટ

તમારા માટે કાઢે છે તેમની કદર કરજો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *