Gujarati Ghazal

Gujarati Ghazal

આ ડાળ ડાળ જાણે છે કે રસ્તા વસતના

ફૂલો એ બીજું કે નથી પગલા વસતનાં

મલયાનિલોની પીંછુ ને રંગો ફૂલોના લે

દોરી રહયું છે કોણ આ નકશા વસંતના

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *