Gujarati Shayari

Gujarati Shayari

યુગો ની ઓળખ પણ પલ વાર માં છૂટી

જાય છે જેમ આકાશ માંથી તારા તૂટી જાય છે

સ્નેહ નો સંબધ આ વળી  કેટલો કે પાંખ આવતા

જ પંખી ઉડી જાય છે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *