Gujarati Suvichar…આપણે હમેશા એવા

Gujarati Suvichar…આપણે હમેશા એવા

આપણે હમેશા એવા કામ કરવા જોઈએ

કે જેથી અરીશામાં આપને આપણી નજર

સાથે નજર મેળવી શકીએ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *