Gujarati Suvichar

Gujarati Suvichar

તમે ઇરછો અને તમે મેળવો તેનું નામ નસીબ

તમે ઇરછો અને રાહ જોવી ઓળે તેનું નામ સમય

અને તમે ઈરછેલું નાં પામી શકો

અને સમાધાન કરીલ્યો તેનું નામ જિંદગી

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *