Gujarati Suvichar

Gujarati Suvichar

આવતીકાલે શું થશે એની કોને ખબર

બીજાના સલાહ સુચનોની કોના પર થાય અસર

જીવતા વ્યક્તિની અહી નથી કોઈ કદર ને

ફૂલોથી શ્ન્ગાય છે મુત્દેહોની કબર

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *