Funny Shayari

Funny Shayari

ટીચર :  ગુજરાતી લોકો પરિવારમાં એકબીજાને

બહુ પ્રેમ કરે છે તેનું ઉદાહરણ આપો

ભૂરો : ઉપવાસ એક જણ કરે અને  સાબુદાણા ની

ખીચડી આખું ઘર ખાય

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *