Funny Shayari

Funny Shayari

એકવાર લાલો સાસરે ગયો સાસુમાએ આઠ દિવસ

સુધી ભાજી ખવડાવી નવમાં દિવસે સાસુમાએ પૂછ્યું

જ્માંઈરાજા શું બનાવું તમારા માટે

લાલો: તમારો ખેતર બતાવો હું જાતે ચરી આવીશ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *